LEADER MREŽA HRVATSKE

je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) Lokalnih akcijskih grupa/skupina i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora.

NAJNOVIJE

iz LEADER mreže Hrvatske

INSPIRA 2

U Mošćeničkoj Dragi se, od 24.-26. svibnja 2023. godine, održala konferencija INSPIRA LEADER 2,u organizacijiLEADER mreže Hrvatske,...

elections hands image Perspective

Izborna skupština LEADER mreže Hrvatskeodržana je 29. ožujka 2023. godine u Korčuliu okviru radionice za LAG-ove pod nazivom:"Provedba LEADER pristupa u razdoblju 2023.-2027.". Domaćin Skupštine i Radionice bio je ...

PAFF 091117 cooperationreciprocity 609x419

LEADER mreža Hrvatske od siječnja 2023. godine nastavlja sa jačanjem kapaciteta lokalnih akcijskih grupa kao jednim od svojih ključnih stateških prioriteta usmjerenih na implementaciju LEADER/CLLD-a u programskom razdoblju 2021.-2027. 

Prva

...
Arhiva vijesti

LEADER mrežu Hrvatske u 2022. godini čini 44 LAG-a, 9 FLAG-ova te 10 uglednih nacionalnih znanstveno-stručnih institucija i organizacija za potporu integriranom lokalnom razvoju.

O NAMA

Svi detalji o LEADER mreži Hrvatske

LEADER program

...je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta Više...

LEADER pristup

...oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). Više...

LEADER mreža Hrvatske

...je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora. Više...
LEADER mreža Hrvatske u razdoblju 2016. - 2018. te 2021. - 2023. godine, korisnica je institucionalne podrške udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u programskom području Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge.