LEADER MREŽA HRVATSKE

je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) Lokalnih akcijskih grupa/skupina i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora.

NAJNOVIJE

iz LEADER mreže Hrvatske

unnamed

Redovna skupština LEADER mreže Hrvatske održana je 07. srpnja 2022. godine u Baranjskoj kući u Karancu, u okviru radionice na temu: Stanje provedbe Mjere 19, provedba LEADER intervencije u razdoblju 2023. – 2027. i izrada LRS LAG-ova 2023. – 2027.. Domaćin Skupštine i radionice bio je ...

5 congress jpg

U svrhu jačanja vidljivosti i uloge LEADER - CLLD-a i lokalnih akcijkih grupa u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini, LEADER mreža Hrvatske bila je partner 5. međunarodnog kongresa ruralnog turizma

...

IMG 20220322 105646 resized 20220328 094441747

Jačanje kapaciteta lokalnih akcijskih grupa u provedbi LEADER/CLLD-a, kao jedan od ključnih prioriteta LEADER mreže Hrvatske, nastavljen je novim radionicama u 2022. godini usmjerenih analizi postojećeg te pripremi za novo programsko razdoblje

...
Arhiva vijesti

LEADER mrežu Hrvatske u 2022. godini čini 43 LAG-a, 9 FLAG-ova te 10 uglednih nacionalnih znanstveno-stručnih institucija i organizacija za potporu integriranom lokalnom razvoju.

O NAMA

Svi detalji o LEADER mreži Hrvatske

LEADER program

...je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta Više...

LEADER pristup

...oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). Više...

LEADER mreža Hrvatske

...je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora. Više...
LEADER mreža Hrvatske u razdoblju 2016. - 2018. te 2021. - 2023. godine, korisnica je institucionalne podrške udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u programskom području Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge.