Komunikacija i savjetovanje članova putem hrvatske društvene mreže
logo header blue white 6a9f989eaebe7bddb9b220d3b05909f0

Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

Članovi ELARD-a, 30.siječnja 2019., u Bruxelles-u, održali su stastanak s predstavnicima Mreža LAG-ova iz 16 zemalja članica. LEADER mrežu Hrvatske, na sastanku je predstavljala Dijana Posavec iz LAG-a Međimurski doli i bregi. Sastanak se odvio u okviru projekta “ROAD – Rural Opinions, Advocacy and Development” u kojem je ELARD nositelj teme „LEADER/CLLD for citizens and for the European Union“. Projekt ROAD predstavlja jednu od aktivnosti Europskog ruralnog parlamenta za razdoblje 2018.-2019. koju podupire Program Europske unije „Europa za građane“.

Nakon Verhosta u Nizozemskoj, 2017., slijedeći Europski Ruralni Parlament održati će se u austrijskom selu Candas, 06.-09.11. 2019. u partnerstvu ELARD-a, ERCA - European Rural Community Alliance te PREPARE-a. Domaćin 4-tog Europskog Ruralnog Parlamenta biti će READER, austrijska nacionalna MRR te REDR, španjolska nacionalna MRR. U međuvremenu, 14.03.2019. partnerstvo Europskog Ruralnog Parlamenta organizirati će međudogađaj u suradnji s EESC u Bruxelles-u.

Glavna tema dnevnog reda ovog sastanka bila je rasprava o ažuriranju stajališta ELARD-a o budućnosti LEADER / CLLD-a za sljedeće programsko razdoblje, nakon rasprave o zakonodavnim prijedlozima Europske komisije o kohezijskoj politici i ZPP-u za 2021. -2027. a temeljem zaključaka s LEADER RELOADED konferencije održane u rujnu 2018. u Potrugalu.

Druga glavna tema dnevnog reda sastanka bila je rasprava o poboljšanju komunikacijskih alata između ureda i članica te poboljšanje diseminacije informacija vezanih za razvoj LEADER/CLLD-a.

31.siječnja 2019. održan je 6-ti sastanak LEADER pododbora ENRD-a na kojem su predstavnici ruralnih mreža, između ostalih i predstavnik LAG-ova RH u okviru nacionalne MRR, a ujedno i predstavnik LmH, LAG Međimurski doli i bregi, raspravljali o trenutnom stanju provedbe LEADER/CLLD-a i prijedlogu zakonodavnog okvira ZPP-a nakon 2020-te. Najveći fokus rasprave bio je na aktivnostima suradnje te aktivnostima u jačanju kratkih oprskbnih lanaca. Ključna tema sastanka bila je provedba vrednovanaj LRS i rada LAG-ova, s naglaskom na postupak provedbe samoprocjene, kao i prioritetne aktivnosti za identifikaciju i razmjenu informacija o primjerima dobre prakse u implementaciji LEADER/CLLD-a.

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

04 Listopad 2015
Referentni broj ugovora: VS/2014/0448 Izvor financiranja: Europska Komisija, Direktorat za zapošljavanje, socijalne poslove i inkluziju, Brisel Ukupna vrijednost projekta: 157.907,88…
Više...
Skupštine LMH u 2019. godini

Skupštine LMH u 2019. godini

30 Kolovoz 2019
Izborna skupština LEADER mreže Hrvatske održana je 17. travnja 2019. godine u toplicama Sveti Martin, za vrijeme održavanja radionice pod…
Više...
Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

20 Veljača 2019
Članovi ELARD-a, 30.siječnja 2019., u Bruxelles-u, održali su stastanak s predstavnicima Mreža LAG-ova iz 16 zemalja članica. LEADER mrežu Hrvatske,…
Više...
LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

20 Veljača 2019
Krajem 2018. godine, LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-ovima Republike Hrvatske, izradila je prvi Katalog LAG-ova odobrenih za provedbu…
Više...
Suradnja LMH s Europskim evaluacijskim deskom za potporu ruralnom razvoju u 2018. godini

Suradnja LMH s Europskim evaluacijskim deskom za potporu ruralnom razvoju u 2018. godini

20 Veljača 2019
Tijekom 2018-te LmH je nastavila aktivnu suradnju s European Evaluation Helpdesk for Rural Development te sudjelovala na ukupno 3 konzultacijske…
Više...
Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

20 Veljača 2019
Predstavnice LMH, Anđela Cvjetković iz LAG-a Terra liburna i Marija Kuljarić iz LAG-a Mareta, 10. prosinca 2018. sudjelovale su u…
Više...