Komunikacija i savjetovanje članova putem hrvatske društvene mreže
logo header blue white 6a9f989eaebe7bddb9b220d3b05909f0

Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

Predstavnice LMH, Anđela Cvjetković iz LAG-a Terra liburna i Marija Kuljarić iz LAG-a Mareta, 10. prosinca 2018. sudjelovale su u radu Skupštine ELARD-a koja se održala u Bruxelles-u. Na sjednici je predstavljen Akcijski i Financijski plan ELARD-a za 2019. godinu, a posebna je pažnja posvećena aktivnostima i projektima suradnje. Istaknuta je suradnja sa Gruzijskim udruženjem LAG-ova (GALAG-Georgian Association of Local Action Groups) koja je započela u srpnju 2018. godine s ciljem jačanja modela za ruralni razvoj u Gruziji, u okviru pretpristupnih fondova, a suradnja će se nastaviti od 14-16.12.2018. na radionici koju će organizirati ELARD, te suradnja sa Kinom koja će pilotno započeti u 2019. godini, a za koju je interes iskazalo 100 Kineskih provincija i direktnu potporu ponudio DG Agri. Na sjednici su sudjelovali predstavnici iz Češke, Hrvatske, Danske, Estonije, Njemačke, Grčke, Francuske, Mađarske, Nizozemske, Poljske, Portugala i Slovenije.

Prisutni su informirani o organiziranju sljedećeg Europskog Ruralnog Parlamenta i provedbi projekta ROAD (Rural Opinions Advocacy and development) u okviru tematskih grupa europskog ruralnog parlamenta 2018-2019. U nastavku su predstavljene planirane aktivnosti u zemljama članicama ELARD-a, te je tako predstavnica LMH najavila održavanje međunarodne konferencije u Hrvatskoj i Sloveniji „LEADER in SEE Countries-local voices to be heard“ u drugoj polovici studenog 2019. Potpredsjednica Kristiina Tammets je iskazala spremnost ELARD-a u suorganiziranju događanja članica, te ponudila stručnu pomoć u vidu osiguravanja Keynotes speakers i promociji. Konferencija će planira održati u suradnji nacionalne Mreže za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, LMH i LAG-a Terra liburna s jedne strane te nacionalne Mreže za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede Republike Slovenije, Društva za razvoj slovenskega podeželja i slovenskih LAG-ova s druge.

U posljednjem djelu sjednice predstavljene su inicijative zemalja članica i pripreme za programiranje Post 2020 razdoblje, te su izneseni brojni prijedlozi nastavno na zaključke sa konferencije LEADER RELOADED održane u Portugalu u rujnu. Predsjednica ELARD-a Maria Joao Botelho je informirala prisutne da je na sastanku održanom sa DG Agri istaknuto kako u okviru ENRD-ove teme „Smart and competative rural areas“ je posebna tema „Smart villages“ na kojoj će tematska radna skupina aktivno raditi do srpnja 2019. Predlaže se da nacionalni programi ruralnog razvoja interpretiraju koncept pametnih sela, međutim ELARD zagovara da se taj koncept implementira isključivo u okviru LEADER CLLD-a kako se ne bi smanjivala sredstva s kojima će raspolagati LAG-ovi i kako ne bi bilo potrebe osnivati dodatna tijela za upravljanjem ovim sredstvima, te u tom pitanju zatražena suradnja svih članica ELARD-a nadalje, kako bi se što uspješnije provodila Europska kohezijska politika ali i izbalansiralo najavljeno smanjenje sredstava u EFRD. U zaključku je ELARD predložio dodjeljivanje Europskih nagrada za LEADER projekte, manifestacije i aktivnosti o čemu će biti objavljen javni poziv. Sjednica je započela u 16 sati i trajala je do 20 sati.

ELARD - General Assembly 2018

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

04 Listopad 2015
Referentni broj ugovora: VS/2014/0448 Izvor financiranja: Europska Komisija, Direktorat za zapošljavanje, socijalne poslove i inkluziju, Brisel Ukupna vrijednost projekta: 157.907,88…
Više...
Skupštine LMH u 2020. godini

Skupštine LMH u 2020. godini

16 Rujan 2020
Redovna godišnja skupština LEADER mreže Hrvatske održana je 23. srpnja 2020. godine u Istarskim toplicama za vrijeme održavanja radionice za…
Više...
LmH radionice u 2020: Tuheljske toplice, Karlovac, Istarske toplice

LmH radionice u 2020: Tuheljske toplice, Karlovac, Istarske toplice

10 Ožujak 2020
LEADER mreža Hrvatske je 2020. godinu započela s čak dvije radionice na temu projekata suradnje (podmjera 19.3. Programa ruralnog razvoja…
Više...
Opatija 20-22. studenog 2019: Prva međunarodna konferencija o praktičnim i teorijskim implikacijama LEADER-CLLD pristupa u zemljama jugoistočne Europe

Opatija 20-22. studenog 2019: Prva međunarodna konferencija o praktičnim i teorijskim implikacijama LEADER-CLLD pristupa u zemljama jugoistočne Europe

29 Listopad 2019
U Opatiji će se od 20. do 22. studenog 2019. godine održati Prva međunarodna konferencija o praktičnim i teorijskim implikacijama…
Više...
Skupštine LMH u 2019. godini

Skupštine LMH u 2019. godini

30 Kolovoz 2019
Izborna skupština LEADER mreže Hrvatske održana je 17. travnja 2019. godine u toplicama Sveti Martin, za vrijeme održavanja radionice pod…
Više...
Sv. Martin, Supetar, Novigrad i Tuhelj: LMH radionice za LAG-ove i FLAG-ove u 2019. godini

Sv. Martin, Supetar, Novigrad i Tuhelj: LMH radionice za LAG-ove i FLAG-ove u 2019. godini

28 Kolovoz 2019
LMH je u 2019. godini nastavila s provođenjem stručnih radionica za jačanje kapaciteta hrvatskih LAG-ova i FLAG-ova. Održane su ukupno…
Više...