LEADER MREŽA HRVATSKE

je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) Lokalnih akcijskih grupa/skupina i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora.

NAJNOVIJE

iz LEADER mreže Hrvatske

viber slika 2021 01 29 17 50 49

Nakon razornog potresa u prosincu 2020. koji je pogodio Karlovačku, Zagrebačku a posebno Sisačko-moslavačku županiju, LEADER mreža Hrvatske kao nacionalna mreža LAG-ova i FLAG-ova odmah je pokrenula intenzivne aktivnosti potpore lokalnom stanovništvu u ruralnim zajednicama a posebno obiteljskim poljoprivrednim

...

03 small

LmH je, 14. siječnja 2021., kao predstavnik mrežne organizacije lokalnih akcijskih grupa RH, aktivno sudjelovala Tematskom laboratoriju LEADER koji je istraživao različite aspekte dizajniranja LEADER-a u okviru budućih strateških planova ZPP-a za otpornost i održivost lokalne zajednice. Sudionici su također razgovarali o potencijalnoj ulozi i doprinosu LEADER-a i postojećih

...

ELARD logo

Jačanjem suradnje sa ELARD-om, zaključci i konferencija SEE LEADER bili su referenca za kreiranje stanovišta ELARD-a – „Glas ruralne Europe za budućnost Europe" (The voice of rural Europe for the future of Europe)u kojem su članovi ELARD-a izrazili mišljenje o tome kako CLLD može pomoći u

...
Arhiva vijesti

LEADER mrežu Hrvatske u 2020. godini čini 40 LAG-ova, 9 FLAG-ova te 10 uglednih nacionalnih znanstveno-stručnih institucija i organizacija za potporu integriranom lokalnom razvoju.

O NAMA

Svi detalji o LEADER mreži Hrvatske

LEADER program

...je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta Više...

LEADER pristup

...oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). Više...

LEADER mreža Hrvatske

...je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora. Više...
LEADER mreža Hrvatske u razdoblju 2016. - 2018. te 2021. - 2023. godine, korisnica je institucionalne podrške udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u programskom području Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge.