LEADER MREŽA HRVATSKE

je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) Lokalnih akcijskih grupa/skupina i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora.

NAJNOVIJE

iz LEADER mreže Hrvatske

smart villages

LEADER mreža Hrvatske u 2021. provodi intenzivne aktivnosti na međunarodnoj i nacionalnoj razini u razvoju koncepta „Pametnih“ sela, koji se provodi na razini lokalnih zajednica i ruralnih područja ...

IMG 0142

Redovna skupština LEADER mreže Hrvatske održana je 01. srpnja 2021. godine u Hotelu Medena u Donjem Segetu, u okviru radionice na temu: LEADER/CLLD u RH - praćenje i vrednovanje provedbe - „natrag na osnove“.Domaćin Skupštine i radionice

...

IMG 0106

LEADER mreža Hrvatske je 2021. godinu započela s dvije radionice za jačanje kapaciteta lokalnih akcijskih grupa na temu analize proteklog, provedbe prijelaznog razdoblja ZPP-a (2021.-22.) te priprema za novo programsko razdoblje provedbe LEADER/CLLD-a u okviru ribarstvene (2021.-27.) i poltike ruralnog razvoja (2023.-27.). Radionice su, nakon

...
Arhiva vijesti

LEADER mrežu Hrvatske u 2022. godini čini 43 LAG-a, 9 FLAG-ova te 10 uglednih nacionalnih znanstveno-stručnih institucija i organizacija za potporu integriranom lokalnom razvoju.

O NAMA

Svi detalji o LEADER mreži Hrvatske

LEADER program

...je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta Više...

LEADER pristup

...oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). Više...

LEADER mreža Hrvatske

...je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora. Više...
LEADER mreža Hrvatske u razdoblju 2016. - 2018. te 2021. - 2023. godine, korisnica je institucionalne podrške udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u programskom području Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge.