Komunikacija i savjetovanje članova putem hrvatske društvene mreže
logo header blue white 6a9f989eaebe7bddb9b220d3b05909f0

LEADER MREŽA HRVATSKE

je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora.

NAJNOVIJE

iz LEADER mreže Hrvatske

Kaptol: redovna godišnja skupština LMH i radionica za LAG-ove

Redovna godišnja skupština LMH za 2016. godinu je u znak potpore članstva održana u Općini Kaptol na području LAG-a Barun Opširnije...

ENRD seminar: Achieving Results the CLLD Way: Putting the Method to Work (Bastad, Švedska 7-8. 12. 2016.)

Predstavnici LMH sudjelovali su na seminaru pod nazivom Achieving Results the CLLD Way: Putting the Method to Work (Postizanje CLLD Opširnije...

Regulatorni okvir provedbe LEADER-CLLD-a na razini EU i Republike Hrvatske, popis temeljnih akata

  Okvir za razvoj Europske unije pa tako i Republike Hrvatske definiran je strategijom razvoja EUROPA 2020. Europska strategija za Opširnije...

Osvrt LEADER mreže Hrvatske na reagiranje Ministarstva poljoprivrede od 25.11.2016.

LEADER mreža Hrvatske održala je 24. studenoga 2016. godine u Osijeku tiskovnu konferenciju posvećenu provedbi Zajedničke poljoprivredne politike u okviru Opširnije...

Novi projekt LEADER mreže Hrvatske

S ponosom možemo predstaviti novoodobreni projekt LEADER mreže Hrvatske. Riječ je o projektu „Urbana primjena CLLD (Community Led Local Development) Opširnije...
  • 1
  • 2
  • 3
LEADER mreža Hrvatske u 2017. godinu ulazi s članstvom od 39 LAG-ova i 10 uglednih nacionalnih znanstvenih institucija i organizacija za ruralni razvoj.

O NAMA

Svi detalji o LEADER mreži Hrvatske

LEADER program

...je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta Više...

LEADER pristup

...oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). Više...

LEADER mreža Hrvatske

...je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora. Više...

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE RH

LEADER mreža Hrvatske u 2015. godinu ulazi s članstvom od 38 LAG-ova i 9 uglednih nacionalnih znanstvenih institucija i organizacija za ruralni razvoj. 30 LAG-ova iz članstva LEADER mreže Hrvatske odobreno je za provedbu Mjere 202 IPARD programa 2007.-2013. (70% svih odobrenih LAG-ova u RH).

Pregled karte
LEADER mreža Hrvatske korisnica je institucionalne podrške udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u programskom području Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge.